Bygaden 15 · Ganløse

3660 Stenløse

40 87 37 07

Ring til os for support

Man - Fre 8:00 - 16:00

Kig forbi butikken alle hverdage

FAQ

§ 1 Om Laserpro.dk Aps

Om Laserpro.dk Aps, CVR-nr. 21149691, er beliggende Bygaden 15, 3660 Stenløse.

Laserpro.dk Aps driver virksomhed med salg af reklameartiklerz samt hermed beslægtet virksomhed.

Laserpro.dk består af et website, www.laserpro.dk (”Websitet”) På laserpro.dk kan du købe reklameartikler som bruges i markedsføringsøjemed af virksomheder

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til Laserpro kan rettes til e-mailadressen john@laserpro.dk

 

§ 2 Anvendelse og gyldighed

Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem kunder og Laserpro vedrørende køb af Laserpros produkter, der udbydes på Websitet, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem kunden og Laserpro.

Såfremt nogen af disse handelsbetingelser skulle blive anset for retsstridig og ugyldig, og som følge heraf ikke vil kunne håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

§ 3 Sprog

Aftaler mellem Laserpro.dk Aps og eventuelle kunder indgås på dansk.

§ 4 Ophavsret

Ved anvendelse, fremstilling og køb af kundens egne reklameartikler indestår kunden for at være berettiget til at anvende de pågældende rettigheder, dvs. kunden indestår for kun at anvende reklameartikler, som kunden selv i overensstemmelse med ophavsretsloven ejer alle relevante og nødvendige rettigheder til, eller på anden vis kan råde over, herunder i overensstemmelse med ophavsretten.
Kunden friholder Laserpro for ethvert ansvar i forbindelse med ovenstående, herunder for krav fra tredjemand.

§ 5 Priser

Alle priser for Laserpro-produkter på Websitet er angivet i DDK og er inkl. 25 % moms samt andre danske afgifter, men ekskl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv.

Den samlede pris, der skal betales, inkl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv., opgøres og oplyses inden afslutning og gennemførelse af ordren.

Laserpro forbeholder sig retten til at ændre priser løbende og uden varsel, dog ikke ved allerede indgåede aftaler med kunder.

Laserpro.dk Aps tager forbehold for moms- og afgiftsændringer.

§ 6 Afgivelse af ordre

Laserpro leverer Laserpro-produkter til Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne.

Kunden skal for at kunne gennemføre et køb af Laserpro-produkter på Websitet, hvor Kunden skal vælge det/de Laserpro-produkt(-er), som kunden ønsker at købe. Når de ønskede Laserpro-produkter er valgt, vælges ”kurven”. Kunden skal herefter indtaste sine kontakt-, adresse- og kortoplysninger. Under ”kurven” vil hernæst fremgå følgende:

En oversigt over afgivne kontakt-, adresse- og kortoplysninger,
en liste over, hvilke laserpro-produkter kunden har bestilt med oplysning om produkternes vigtigste egenskaber samt de hermed forbundne betalingsforpligtelser, herunder Laserpro-produkternes samlede pris, inkl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv.,
Ved indtastningsfejl har kunden mulighed for at rette i afgivne kontakt-, adresse- og kortoplysninger, valgte Laserpro-produkter eller forlade bestillingsproceduren helt.

For at kunne gennemføre ordren, herunder betale for de ønskede Laserp-produkter, skal kunden afslutningsvist acceptere nærværende handelsbetingelser.

For at afslutte købet vælges ”Betal”.

Når en ordre er afgivet via Websitet fremsendes der automatisk en e-mail til kunden med en faktura for leverancen. Bindende aftale anses herefter for indgået. Fakturaen udgør samtidig kundens ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for kundens dokumentation af bestillingen. E-mailen fremsendes til den adresse, kunden har oplyst under bestillingsproceduren.

**Det forventede leveringstidspunkt vil fremgå af ordrebekræftelsen**.

Laserpro.dk Aps tager forbehold for udsolgte produkter samt for eventuelle pris- og trykfejl. Kunden vil straks blive informeret herom, efter bestilling er foretaget.

§ 7 Betaling

Gennemførelse af betaling, herunder hævning af beløbet på kundens konto, sker straks efter afgivelse af en ordre, dvs. forud for afsendelse af Laserpro-produkter til kunden, idet et Laserpro-produkt er fremstillet efter kundens specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg.

Betaling for købte Laserpro-produkter sker online ved brug af Visa/Dankort, Maestro, MasterCard, VISA eller VISA Elektron.

Laserpro hverken registrerer eller opbevarer kunders betalingskort- og/eller kontooplysninger.

§ 8 Levering

Laserpro-produkter afsendes op til 5 hverdage efter afgivelse af en ordre.

Laserpro-produkterne sendes med Post Danmark A/S. I den forbindelse henvises der til Post Danmark A/S’ leveringbetingelser:

http://www.postdanmark.dk/da/Documents/Forretningsbetingelser/Postpakker-dk-0.pdf

Laserpro er ikke ansvarlige for forsinkelser, der skyldes forhold hos Post Danmark A/S og/eller andre forhold uden for Laserpro’s kontrol, dvs. force majeure, herunder et mere omfattende nedbrud af internettet eller lignende.

Ved levering inden for Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) overgår risikoen for Laserpro-produktets undergang eller tyveri til kunden, når Laserpro-produktet er leveret på den af kunden ved bestillingen oplyste leveringsadresse.

§ 9 Forsendelsesomkostninger

Laserpro modtager betaling. Laserpro tilbyder levering ved køb af Laserpro-produkter, dvs. alle køb, uanset mængde eller produkttype.

§ 10 Opbevaring af indgåede aftaler

Laserpro opbevarer ikke indgåede aftaler efter effektueringen på en sådan måde, at de efterfølgende er tilgængelige for kunden. Laserpro opfordrer derfor til, at kunden gemmer den modtagne ordrebekræftelse/faktura til eventuel senere brug.

§ 11 Fortrydelsesret

Kunder har ikke fortrydelsesret ved køb af Laserpro-produkter, idet et Laserpro-produkt er fremstillet efter kundens specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg. Laserpro-produktet er således ikke omfattet af fortrydelsesretten i forbrugeraftalelovens § 18, jf. § 18, stk. 2, nr. 3.

§ 12 Reklamation

Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Ved mangler yder Laserpro i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på solgte Laserpro-produkter. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor Laserpro-produktet overgives til kunden. Efter 24 måneder kan der ikke længere reklameres over mangler ved det leverede Laserpro-produkt.

Reklamationsretten omfatter oprindelige mangler, dvs. mangler, som var til stede på leveringstidspunktet, uagtet om disse var synlige eller ej på dette tidspunkt. Skader på laserpro-produkter, som opstår efter levering, samt almindelig slitage er ikke at anse som en mangel.

Vil kunden påberåbe sig en mangel, skal vedkommende give Laserpro.dk Aps meddelelse herom inden for rimelig tid og senest en måned efter, at kunden er blevet bekendt med manglen. Meddelelse skal rettes til Laserpro på adressen Ganløse Bygade 15, 3660 Stenløse N eller e-mailadressen john@laserpro.dk

Laserpro afholder omkostningerne ved returnering af mangelbehæftede Laserpro-produkter samt ved genfremsendelse.

§ 13 Tvister og klagebehandling

Enhver tvist mellem kunden og Laserpro.dk Aps skal afgøres efter dansk ret.

Tvister, der ikke kan løses i mindelighed mellem kunden og Laserpro.dk Aps, skal løses ved de danske domstole med Retten i Hillerød som rette værneting i første instans.

Kunden kan desuden som forbruger klage til Forbrugerklagenævnet, hvis Laserpro-produktet, som kunden har købt, og som klagen vedrører, har kostet mindst DDK 800 og højst DKK 100.000.

Det koster DKK 400 at klage til Forbrugerklagenævnet. Kunden får pengene tilbage, såfremt kunden får medhold i sin klage.

De nærmere vilkår og betingelser for at klage samt fremgangsmåden herved kan ses på www.kfst.dk.

Klage kan indgives online på www.forbrug.dk.